Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie na Svetlý týždeň

Svetlý pondelok – piatok

06.30 hod.: (Ut-Pi) Utiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
06.50 hod.: (Po) Utiereň, Prešov/katedrála, online prenos
07.00 hod.: (Po-Pi)Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
07.00 hod.: (Ut-Pi) Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
07.30 hod.: (Po, Ut) Utiereň, Košice/katedrála, online prenos
08.00 hod.: (Po) Utiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
08.00 hod.: (Po) Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
08.00 hod.: (Po) Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
08.30 hod.: (Po-Pi) Utiereň, 1. a 3. Paschálna hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
09.00 hod.: (Po-Pi) Utiereň, Ľutina/bazilika, online prenos
09.00 hod.: (Po) Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos 
09.00 hod.: (Po, Ut) Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
09.30 hod.: (Po) Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
09.30 hod.: (Po, Ut) Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
10.00 hod.: (Po-Pi) Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos
10.00 hod.: (Po) Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
10.00 hod.: (Po-Pi) Ruženec, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.30 hod.: (Po-Pi) Svätá liturgia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.30 hod.: (Po) Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
15.00 hod.: (Po-Pi) Korunka Božieho milosrdenstva, 6. a 9. Hodinka, Večiereň, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.00 hod.: (Po-Pi) Korunka Božieho milosrdenstva, Ľutina/bazilika, online prenos
16.30 hod.: (Ut-Pi) Svätá liturgia, Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
17.00 hod.: (Po) Večiereň, (Ut-Pi) Svätá liturgia, Večiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
17.00 hod.: (Po, Ut) Večiereň, (St-Pi) Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
17.00 hod.: (Po) Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
17.00 hod.: (Po) Večiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
17.30 hod.: (Po-Pi)Ruženec, Ľutina/bazilika, online prenos
17.30 hod.: (Ut-Pi) Ruženec, (St) – novéna k MUP, Michalovce/bazilika, online prenos
18.00 hod.: (Po-Pi) Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos
18.00 hod.: (Ut-Pi) Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
20.00 hod.: (Po-Pi) Ruženec za ochranu krajiny, Litmanová/Hora Zvir, online prenos

Svetlá sobota

07.00 hod.: Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
07.00 hod.: Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
07.30 hod.: Utiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
08.00 hod.: Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
08.30 hod.: Utiereň, 1. a 3. Hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online prenos

09.00 hod.: Utiereň, Ľutina/bazilika, online pernos

10.00 hod.: Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos
10.00 hod.: Ruženec, Litmanová/Hora Zvir, online prenos

10.30 hod.: Svätá liturgia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva, 6. a 9. Hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online pernos
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva, Ľutina/bazilika, online prenos
15.20 hod.: Večiereň, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
17.00 hod.: Svätá liturgia, Večiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Košice/katedrála, online prenos
17.30 hod.: Ruženec, Michalovce/bazilika, online prenos
18.00 hod.: Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
18.00 hod.: Svätá liturgia, Večiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
20.00 hod.: Ruženec za ochranu krajiny, Litmanová/Hora Zvir, online prenos

Nedeľa o Tomášovi

06.50hod.:  Utiereň, Prešov/katedrála, online prenos
07.00 hod.: Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
07.30 hod.: Utiereň, Košice/katedrála, online prenos
08.00 hod.: Utiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
08.00 hod.: Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
08.00 hod.: Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
09.00 hod.: Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
09.00 hod.: Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
09.00 hod.: Utiereň, Ľutina/bazilika, online prenos
09.00 hod.: 3. hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
09.30 hod.: Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
09.30 hod.: Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
10.00 hod.: Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
10.00 hod.: Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos
10.00 hod.: Ruženec, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.30 hod.: Svätá liturgia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.30 hod.: Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online pernos
13.30 hod.: Ruženec, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
14.00 hod.: Svätá liturgia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.00 hod.: Eucharistická adorácia, Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň, Ľutina/bazilika, online prenos
15.30 hod.: Večiereň, Litmanová/Hora Zvir, online prenos

16.30 hod.: Ruženec, Ľutina/bazilika, online prenos

17.00 hod.: Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Košice/katedrála, online prenos

18.00 hod.: Večiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
20.00 hod.: Ruženec za ochranu krajiny, Litmanová/Hora Zvir, online prenos